Warunki zwrotów

W terminie 14 dni od otrzymania towaru masz prawo zrezygnować bez potrzeby podawania przyczyny. Zwrócone Ci zostaną dokonane płatności za towar, koszty dostawy są po stronie kupującego.

W przypadku zwrotów wystarczy poinformować mnie o tym mailowo na adres natalia@dekorynati.pl lub listownie na adres Natalia Walenciak, Redykajny 16c, 11-041 Redykajny.
Jeśli chcesz, możesz skopiować, uzupełnić i odesłać poniższy wzór:

 

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(ów):
Data i podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić.